logo

Hakkımızda

Manuel Tıp Derneği Prof.Dr. Cihan Aksoy'un başkanlığında 2009 yılında kurulmuştur. Ülkemizde manuel tıbbın gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen Manuel Tıp Derneği, bu alandaki bilinirliği artırmak, araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemeyi hedeflemektedir.

Ülkemizde geçtiğimiz yıl içersinde yayınlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliğinde manuel tıbbın iki farklı disiplini olan "Osteopati" ve "Karyopraksi" yer almaktadır. Manuel tıbbın tedavide herhangi bir ilaç kullanmaması "cost-effectivity" yani maliyet etkinliği açısından önem arz etmektedir. Akılcı ilaç kullanımı kampanyalarının yapıldığı ülkemizde manuel tıbbın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Dünya Manuel Tıp Federasyonunda (FIMM) ülkemizi Manuel Tıp Derneği temsil etmektedir. Kas-iskelet sistemi hastalıklarıyla ilgilenen tüm branşların manuel tıp uygulamalarından en azından haberdar olmaları gerekmektedir.

Çok eski bir tıp dalı olan manuel tıp eğer sahip çıkılmazsa bir takım eğitimsiz insanların elinde hasta sağlığını tehdit edecek şekilde kullanılabilir. Bu nedenle Manuel Tıp Derneği bu alandaki eksiklikleri de gidermek amacındadır.