logo

Yönetim KuruluDr. Cihan AKSOY
(Başkan)


Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU
(Genel Sekreter)


Dr. Mustafa YELKOVAN
(Sayman)


Dr. Nalan ÇAPAN
(Üye)


Dr. Elif GÜRKAN
(Veznedar)